Měření a řízení přes internet

Od roku 2016 nabízíme komplexní měřící a řídící systémy pod označením SensorFor. Narozdíl od vesmíru, který prý vznikl z ničeho rychlostí světla, byla naše cesta z ničeho k prvním systémům trochu pomalejší :).

 

Co tomu předcházelo:

* 2009 - začínáme s vývojem programovatelných panelových měřících přístrojů

* 2010 - první panelové měřící přístroje v nabídce, koncepce grafických měřících přístrojů

* 2011 - vývoj platformy Device Board za účelem zrychlení a zlevnění vývoje elektronických přístrojů

* 2012 - nabídka panelových přístrojů je ucelená, všechny využívají shodné matematické jádro

* 2012 - první oficiální verze operačního systému DBOS pro platformu Device Board

* 2013 - elektrické dekády na platformě Device Board, jmenovitě DB3, DB4 a DB7

* 2013 - vývoj DBX-AB1 plugboardu pro Device Board, později bude HW základem pro SensorFor

* 2013 - vyřazujeme platformy DB1 a DB2 z užívání, byly určeny pro kusový zakázkový vývoj

* 2014 - v sortimentu již máme i kapacitní a indukčnostní dekády ve verzích Basic, Full a Bench

* 2014 - hlavní vývojová linie elektronický dekád je završena implementací do systému LabVIEW

* 2014 - zpomalujeme vývoj platforem DB5 a DB6 s dotykovými RGB displeji, cílem je rok 2018

* 2014 - přepracování OS DBOS pro využití i v nejjednodušších systémech

* 2014 - koncepce systému SensorFor je již hotova, bude využívat DBOS

* 2014 - začínáme s vývojem hlavních jednotek včetně několika desítek senzorů a aktuátorů

* 2015 - spouštíme několik interních beta testovacích systémů SensorFor

* 2016 - první komerční systémy SensorFor již běží, postupně je budeme zobrazovat v referencích

* 2017 - DIA - nový způsob komunikace SensorFor systémů obrovsky rozšiřuje aplikační možnosti

* 2018 - završení vývoje přístrojových řad pro kompletní měření spotřeby energií - elektro, voda, plyn

 

Co od nás můžete očekávat v 2. polovině roku 2019:

* nové funkce cloudového rozhraní - zaměření na multikanálovou vizualizaci a zpracování signálu
* neustále zlepšujeme naše přístroje - generační obměna WiFi modulů WR702N za WR802N

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"