Měření a řízení přes internet

Od roku 2016 nabízíme komplexní měřící a řídící systémy pod označením SensorFor. Narozdíl od vesmíru, který prý vznikl z ničeho rychlostí světla, byla naše cesta z ničeho k prvním systémům trochu pomalejší :).

 

Co tomu předcházelo:

* 2009 - začínáme s vývojem programovatelných panelových měřících přístrojů

* 2010 - první panelové měřící přístroje v nabídce, koncepce grafických měřících přístrojů

* 2011 - vývoj platformy Device Board za účelem zrychlení a zlevnění vývoje elektronických přístrojů

* 2012 - nabídka panelových přístrojů je ucelená, všechny využívají shodné matematické jádro

* 2012 - první oficiální verze operačního systému DBOS pro platformu Device Board

* 2013 - elektronické dekády na platformě Device Board, jmenovitě DB3, DB4 a DB7

* 2013 - vývoj DBX-AB1 plugboardu pro Device Board, později bude HW základem pro SensorFor

* 2013 - vyřazujeme platformy DB1 a DB2 z užívání, byly určeny pro kusový zakázkový vývoj

* 2014 - v sortimentu již máme i kapacitní a indukčnostní dekády ve verzích Basic, Full a Bench

* 2014 - hlavní vývojová linie elektronických dekád je završena implementací do systému LabVIEW

* 2014 - zpomalujeme vývoj platforem DB5 a DB6 s dotykovými RGB displeji, cílem je rok 2018

* 2014 - přepracování OS DBOS pro využití i v nejjednodušších systémech

* 2014 - koncepce systému SensorFor je již hotova, bude využívat DBOS

* 2014 - začínáme s vývojem hlavních jednotek včetně několika desítek senzorů a aktuátorů

* 2015 - spouštíme několik interních beta testovacích systémů SensorFor

* 2016 - první komerční systémy SensorFor již běží, postupně je budeme zobrazovat v referencích

* 2017 - DIA - nový způsob komunikace SensorFor systémů obrovsky rozšiřuje aplikační možnosti

* 2018 - završení vývoje přístrojových řad pro kompletní měření spotřeby energií - elektro, voda, plyn

* 2019 - rozšíření řady přístrojů "elektro, voda, plyn" o sofistikované typy SF5-IG1, SE1-PM5 a další

* 2020 - výstavba a zprovoznění plně automatizované výrobní linky v hodnotě 800 tisíc EUR

 

Co od nás můžete očekávat v roce roku 2021:

* nové funkce cloudové platformy - možnost provozu vlastního cloud serveru
* neustále zlepšujeme naše přístroje - generační obměna WiFi modulů v našich zařízeních

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"