Měření a řízení přes internet

Referenční systém "Dílna" - reálné foto systému v pozadí webového rozhraní

 

Měřící systém "Dílna" je jednou z dalších ukázek využití platformy SensorFor. Je použit pro monitorování evironmentálních veličin uvnitř dílny strojního obrábění pro dosažení vhodných pracovních a skladovacích podmínek. Měřící část systému je tvořena modulem SC2-LX1 (měření osvětlení), modulem SC4-HM1 (měření vlhkosti) a dvěma moduly SC3-BP1 (měření tlaku). Všechny tyto moduly jsou prostřednictvím ethernetových bran NT3-AB4 připojeny do místní sítě tvořené WiFi routerem Edimax BR-6228nS V3. V této síti se také nachází internetová brána Raspberry PI, která propojuje všechny moduly se SensorFor Cloud serverem v síti Internet, kde jsou všechny měřené hodnoty k dispozici pro uživatelskou vizualizaci nebo pro další zpracování buď samotným uživatelem nebo libovolným autonomním systémem. U systému lze volitelně nastavit e-mailový nebo sms alarm, který bez prodlení upozorní správce dílny o změně pracovních nebo skladovacích podmínek mimo požadované hodnoty.

Systém "Dílna" je instalován v reálné aplikaci u našeho zákazníka, proto ho nelze přímo demonstrovat. Po domluvě ZDE jsme ale ochotni připravit obdobný systém pro názornou ukázku v zasedací místnosti naší firmy.

Referenční systém "Dílna" - blokové schéma systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"