Měření a řízení přes internet

Provoz každého zařízení něco stojí. Proto zařízení SensorFor kladou velký důraz na ekonomiku provozu. Měsíční náklady na jedno zařízení se skládají ze dvou složek. Náklady na elektrickou energii a náklady na internetové připojení. Pokud není v místě instalace zařízení SensorFor k dispozici neomezený přístup na Internet, musíme pro každé zařízení kalkulovat i s náklady na připojení k síti Internet.

Nejdůležitějším faktorem ovlivňující množství přenesených dat systému SensorFor je synchronizační perioda, kterou je možné nastavit indivuduálně v každé ethernetové bráně. Výrobcem je přednastavena perioda 10 sekund. V rámci našeho testu jsme provedli měření měsíčních nákladů pro každý typ synchronizační periody dle nejvýhodnějších tarifů operátorů O2, T-Mobile, Vodafone a U:fon.

Dle zobrazeného grafu a tabulky můžete posoudit velikost nákladů na jedno zařízení v případě, že není dostupný neomezený přístup do sítě Internet. Naproti tomu jsou náklady na elektrickou energii ve většině případech zanedbatelné.

Reálné měření provozu měřícího systému za 1 měsíc

 

Reálné měření provozu měřícího systému za 1 měsíc

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"