Měření a řízení přes internet

Webové rozhraní slouží pro kompletní správu jednotlivých zařízení. Obrazovka Home nabízí přímou obsluhu všech registrovaných zařízení. Pomocí tlačítka s názvem zařízení vstupujeme do správy výstupních hodnot / měřených veličin, najdeme zde grafy, tabulky dat atd. Tlačítko Control umožňuje vytvářet příkazy zařízení ve fromě od jednoduchých ovládacích tlačítek až po komplexní ovládací klávesnice. Tlačítko Settings v sobě nabízí nastavení jak samotného zařízení včetně komunikačních kanálů, tak i provedení změn v nastavení uživatele. Tlačítko Terminal umožňuje přímé ovládání zařízení formou virutalizované obrazovky a klávesnice. V neposlední řadě obsajuje stránka Home také přístup do hlavního grafického panelu Visual Home, který v sobě združuje uživatelem vybraná zařízení systému SensorFor.

Home - hlavní přístupový bod správy zařízení systému SensorFor

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"