Měření a řízení přes internet

Pokud jsme přidali zařízení, zde můžeme měnit jeho nastavení. Device name je samozřejmě neměnné, fyzicky odkazuje na konkrétní kus zařízení. Device alias je pojmenování zařízení uživatelem, to naopak můžeme měnit kdykoliv. E-mail, Phone e-mail a Phone jsou parametry zděděné z uživatelského nastavení při registraci zařízení. Pokud z nějakého důvodu chceme použít pro konkrétní zařízení odlišnou e-maliovou adresu nebo telefon, zde si je můžeme nastavit dle libosti. Phone/mail control slouží pro povolení přímého ovládání zařízení prostřednictvím SMS nebo e-mailu. D2D Control je služba, která umožňuje vytvořit mezi jednotlivými zařízeními jednoduchou regulační smyčku. Tzn. jedno zařízení něco měří a druhé zařízení na základě toho mění svůj výstupní stav. Zaškrtnutím D2D control povolíme, aby zařízení mohlo měnit svůj výstupní stav na základě naměřených hodnot jiného zařízení. Device Lock je zámek zařízení - pokud se zařízení chystáte odemknout, aby jste ho mohli sdílet, nezapomeňte změnit defaultní heslo na jiné, pokud jste tak již neučinili. Visual home umožňuje umístit konkrétní zařízení do hlavní grafické obrazovky systému, která je nazvána "Visual home". Pokud chcete smazat veškerá data, která kdy vaše zařízení naměřilo, použijte tlačítko Clear. Tlačítko Remove slouží k odstranění zařízení ze systému.

Formulář pro nastavení zařízení

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"