Měření a řízení přes internet

Referenční systém "Osvětlení" - reálné foto systému v pozadí webového rozhraní

 

Ovládací systém "Osvětlení" je ukázkovou aplikací vzdáleného ovládání spotřebiče 230V prostřednictvím sítě Internet. Tento systém je instalován přímo v zasedací místnosti naší firmy. Náš zákazník si může vyzkoušet rozsvítit a zhasnout svítidlo 230V pomocí webového prohlížeče v počítačí nebo mobilním telefonu, ale také zasláním e-mailu nebo SMS zprávy. O rozsvícení či zhasnutí svítidla je uživatel informován přímo ve webovém prohlížeči nebo si může nechat zaslat e-mail nebo SMS zprávu o změně stavu svítidla. Svítidlo je připojeno prostřednictvím zařízení AC1-PS1NT3-AB4 do naší místní sítě, kde se také nachází internetová brána Raspberry PI, která zajišťuje komunikaci se SensorFor Cloud serverem. Na webového rozhraní tohoto serveru je možné zpětně dohledat kdy a jak dlouho bylo svítidlo rozsvíceno / zhasnuto či tyto záznamy pravidelně stahovat pro další využití. Zařízení AC1-PS1 může být také využito pro monitorování síťového napětí 230V, které je v nastavené periodě měřeno a ukládáno pro vizualizaci a další zpracování na SensorFor Cloud server.

Systém "Osvětlení" je instalován přímo v zasedací místnosti naší firmy, není tedy nutné domlouvat názorné ukázky předem. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat ZDE. Na požádání můžeme místo svítidla připojit libovolný jiný spotřebič a vzdálené ovládání demonstrovat s ním.

Referenční systém "Osvětlení" - blokové schéma systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"