Měření a řízení přes internet

Aby jsme pokryli široké spektrum aplikací nabízíme senzory a aktuátory v několika typových řadách. Každá taková řada má svoje specifika a tvoří ji průměrně desítky modulů s konkrétním využitím.

 

Moduly řady C

Řada C je se svými rozměry 27x17x15mm rozměrově nejmenší řada. Obsahuje zejména nejrůznější enviromentální měřiče a detektory, jednokanálové vstupně / výstupní moduly a zabezpečovací prvky.

Některé typy senzorů a aktuátorů z řady C

 

Moduly řady B

Řada B obsahuje moduly s prostorově náročnějším obvodovým řešením a vícekanálovými vstupy / výstupy. Jsou v ní realizovány všechny senzory / aktuátory, pro které nelze využít řadu C. Jedná se jmenovitě o různé více-vstupové / výstupové měřiče a detektory, generátory, regulátory, senzory plynu, releové spínače atd.

Některé typy senzorů a aktuátorů z řady B

 

Moduly řady D "DIN lišta"

Řada D vychází vnitřně z obou předchozích řad, její konstrukce všask umožnuje instalaci na DIN lištu v libovolném rozvaděči. Tím je dána i její větší orientace na silovou elektřinu, v této řadě najdeme mimo jiné i různé měřiče energie a výkonu, fázové spínače atd.

Některé typy senzorů a aktuátorů z řady D

 

Moduly zásuvkové

Poslední řadou jsou tzv. zásuvkové moduly, které do jisté míry vyplňují mezeru v nabídce mezi řadou C/B a D a otevírají možnosti měření výkonu a spotřeby a spínání spotřebičů i mimo prostory rozvaděče.

Některé typy zásuvkových modulů

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"