Měření a řízení přes internet

Každé zařízení můžeme ovládat buď přímo z formuláře Command nebo vytvořením tlačítek příkazů, která pak tvoří ovládací panel / klávesnici zařízení. Samotný Command může tvořit celý vstupní datový paket zařízení nebo jeho část včetně adresace. Bližší informace o konkrétním významu jednotlivých bytes tohoto paketu jsou vždy uvedeny v datasheetu k danému zařízení. "Name" je pojmenování vytvořeného příkazu, kterým je příkaz označován v rámci webového / cloudového rozhraní zařízení. Toto pojemování je také využito pro zasílání příkazů do zařízení prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Description rozšiřuje pojmenování příkazu o doplňující informace, toto pole je volitelné, defaultně nese stejný název jako pole Name.

Formulář pro příkazy

 

Klávesnice zařízení

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"