Měření a řízení přes internet

Kromě komunikace prostřednictvím vzdáleného cloud serveru lze využít i přímou komunikaci v rámci lokální sítě. Využít k tomu můžeme například program DBOS Control, ve kterém je implementován komunikační protokol. K dispozici je jak komunikace dle předepsaných datových paketů, tak i komunikace pomocí virtualizovaného displeje a klávesnice. Komunikační protokol si může uživatel také sám implementovat do vlastní aplikace dle dostupné dokumentace. Blíží se také uvolnění komunikačních DLL knihoven pro připojení systému SensorFor do systému LabVIEW a implementačně podobných prostředí.

Program DBOS Control

 

Další využívanou možností jak automatizovaně přistupovat k datům jednotlivých zařízení je stránka dataout.htm. Pokud je v ethernetové bráně aktivní tato funkcionalita, je možné přistupovat k datovému paketu libovolného modulu přímou adresací příslušné brány a stránky dataout.htm. Význam jednotlivých položek / bytů paketu je popsán v datasheetu konkrétního modulu. V případě uvedeném na obrázku níže, kde je zobrazen paket teploměru SC1-TM1, je horní byte teploty 1, dolní byte teploty 19, tzn. měřená teplota je (1*256+19)/10=27,5°C. Takto jednoduše lze získávat data všech zařízení lokální sítě, případně dalších sítí, do kterých má uživatel nebo řídící PC vytvořen přístup.

Stránka dataout.htm zobrazující datový paket modulu SC1-TM1

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"