Měření a řízení přes internet

Potřebujete hlídat přístup do nějakého objektu, střežit ho před nezvaným vniknutím nebo jen detekovat průchod osob? Nyní můžete vše sledovat online na internetu. Nebo jednoduše nastavte systém tak, aby Vám poslal e-mail nebo SMS zprávu na váš mobil, pokud dojde ke změně vámi sledovaného parametru. Např. někdo vstoupil do objektu, někdo neznámý se pokouší odemknout zámek, v objektu se objevil vyšší hluk nebo objekt je zaplaven.

 

Detekce pohybu I

Technický popis
Modul SC2-PR1 umožňuje detekovat přítomnost objektů v zorném poli modulu a počítat průchody objektů zorným polem. SC2-PR1 má optiku s plochou čočkou a je tak určen na kratší vzdálenosti jednotek až desítek cm.

 

Detekce pohybu II

Technický popis
Modul SC2-PR2 umožňuje detekovat přítomnost objektů v zorném poli modulu a počítat průchody objektů zorným polem. SC2-PR2 má optiku s kulovou čočkou a je tak určen na delší vzdálenosti desítek až stovek cm.

 

Detekce otřesů

Technický popis
Modul SC6-AC1 má vestavěný akcelerometr pro detekci zrychlení. Signál z akcelerometru je nepřetržitě analyzován, výsledkem je několik parametrů, které popisují mechanické děje v každé ose souřadného systému. Na základě nich je možné uvažovat na různé děje - změna polohy modulu, vibrace a otřesy v přímém okolí modulu nebo třeba pád objektu, na který je modul upevněn.

 

Detekce hluku

Technický popis
Modul SB7-AU1 má vestavěný mikrofon pro detekci hluku ve svém okolí. Zvukový signál je nepřetržitě analyzován, výsledkem jsou diskrétní hodnoty výkonu zvuku v čase.

 

Detekce zaplavení

Technický popis
Modul SC5-RC1 je určen pro detekci zaplavení prostoru, ve kterém je modul umístěn. Obecně pak pro měření vodivosti kapaliny v prostředí.

 

Elektronický zámek s paměťovými klíči

Technický popis
Modul SB9-MB1 je určen pro ovládání elektronického zámku na základě vyhodnocení informací z paměťových klíčů. Umožňuje každému odemknutí/zamknutí daného objektu přiřadit časovou značku svázanou s konkrétním klíčem nebo osobou. Kromě výstupu na elektronický zámek obsahuje i výstup pro externí indikaci stavu zámku.

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"