Měření a řízení přes internet

Lokálním centrálním prvkem systému SensorFor je lokální cloud server, který je umístěn na lokální síti uživatele a zprotředkovává komunikaci mezi jednotlivými zařízeními SensorFor a vzdáleným cloud serverem, který je umístěn na síti Internet. Jedinou nutnou podmínkou pro správnou funkci systému SensorFor je tedy propojení lokální a internetové sítě - jinými slovy musíte mít z této sítě přístup na Internet. Samotná komunikace mezi zařízeními a servery je automatizovaná činnost.

Přístup ke všem vašim zařízením ve vaši lokální síti (doma, na pracovišti, na zahradě atd.) prostřednictvím serveru www.sensorfor.com je stejně jednoduchý jako přístup ke článkům na www.seznam.cz, které čtete také kdykoliv a odkudkoliv. A pokud přístup na Internet nemáte? Nastavte vaše zařízení tak, aby jste informace o jeho stavu dostávali formou SMS zprávy přímo na váš mobil. Stejný způsobem můžete vaše zařízení i ovládat.

Přelomovou událostí v životě SensorFor systému je zavedení služby D2D (Device to Device control), pomocí které lze vytvořit jednoduché zpětnovazební propojení mezi dvěma zařízeními, kdy jedno vystupuje v roli senzoru a druhé v roli aktuátoru. Takto lze řídit nejrůznější fyzikální děje, přičemž obě zařízení mohou být od sebe vzdáleny třeba přes půl zeměkoule. Nastavení služby D2D je opravdu jednoduché a zvládne ho každý.

Principiální schéma komunikace systému SensorFor

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"