Měření a řízení přes internet

Pravděpodobně se setkáme s tím, že formát měřených dat včetně názvů měřených veličin a jejich jednotek nebudou zcela odpovídat dané realitě, ve které je měřící zařízení instalováno. Pro uživatelskou změnu parametrů, které nám umožní se této realitě přiblížit, slouží karta Module Settings. Tato karta je rozdělena do několika sekcí, jejichž počet odpovídá maximálnímu definovanému počtu signálů jednoho zařízení. Pro každý signál je připraveno několik parametrů, které můžeme konfigurovat. Quantity je název signálu (měřené veličiny) a Unit je měrná jednotka, ty si můžeme zvolit dle své potřeby. MUL a DIV slouží pro přepočítání naměřené hodnoty. MUL tuto hodnotu násobí, DIV ji dělí. Jednoduše tak můžeme provést změnu škály měřené veličiny, například přepočítat počet impulzů impulzního výstupu elektroměru na spotřebovanou energii ve Wh / kWh. Parametr NoDP umožňuje stanovit konečný počet desetinných míst měřené hodnoty. Tlačítko Reset provede návrat všech nastavených parametrů do výchozích hodnot.

Formulář pro změnu parametrů měřeného signálu

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"