Měření a řízení přes internet

Webové rozhraní systému SensorFor nabízí pro každé zařízení 3 typy vizualizace, mezi kterými lze libovolně přepínat. Jedná se o graf, tabulku a interaktivní panel. Všechny typy jsou optimalizované i pro nejmenší úhlopříčky displeje (smartphony, tablety, atd...). Změny v nastavení jsou ukládány do databáze a není tak nutné neustále provádět stejná nastavení po restartu prohlížeče, počítače nebo při použítí jiného počítače, smartphonu atd.

 

Graf

Prvním typem je graf zobrazující vývoj měřené veličiny v čase. Pokud dané zařízení měří více veličin, je umožněno přepínání mezi nimi. Graf je plně zoomovatelný v obou osách. Časovou osu je možné zobrazit jak v čase zařízení, tak v čase uživatele, který si data prohlíží nebo dále zpracovává. Graf lze také jednoduše uložit jako obrázek volbou v kontextovém menu.

Průběh atmosférického tlaku měřeného v prádelně za zvolené období

 

Tabulka

Druhým typem vizualizace je tabuka dat. Má shodné vlastnosti jako graf, liší se tedy jen způsobem, jakým jsou jednotlivé vzorky měření vizualizovány. Přepínání mezi jednotlivými veličinami zařízení nebo nastavení časové osy je shodné s vizualizací pomocí grafu. Data tabulky lze také jednoduše uložit do souboru typu *.csv pro další zpracování na lokálním počítači.

Data atmosférického tlaku měřeného v prádelně za zvolené období

 

Visual Home

Třetím typem vizualizace je interaktivní panel "Visual Home", obsahuje všechna vybraná zařízení umístěná do situační grafiky konkrétního systému. Jednotlivá zařízení je možné do Visual Home přidat pomocí formuláře Device Settings. Visual Home umožňuje přímou kontrolu nad celým systémem a přístup do každého zařízení přes jeho vlastní okno. Tam je možné např. volit druh vizualizované veličiny nebo periodu vzorkování. Globální nastavení Visual Home, které se bezprostředně netýká daného zařízení, je k dispozici na spodní liště obrazovky. Jde zejména o nastavení typu - rozmístění oken zařízení, úprava grafiky, textu, aktivace periodického obnovování, atd.

Visual Home - kompletní předhled všech zařízení v systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"