Měření a řízení přes internet

Referenční systém "Wattmetr" - reálné foto systému v pozadí webového rozhraní

 

Měřící systém "Wattmetr" je ukázkou jednoduchého a praktického využití platformy SensorFor. Slouží pro měření spotřeby elektrické energie rodinného domu v síti 3x400V s dvoutarifní sazbou. Měření je primárně realizováno dvoutarifním 3f wattmetrem s připojeným modulem SD5-IG1, který hodnotu spotřebované energie v obou tarifech ukládá jak v sobě samém, tak i na SensorFor Cloud serveru. Propojení systému a místní sítě je provedeno bezdrátově prostřednictvím WiFi clienta TP-LINK TL-WR802. Místní síť samozřejmě umožňuje komunikaci se sítí Internet prostřednictvím internetové brány Raspberry PI. Pomocí webového rozhraní SensorFor Cloud serveru lze vizualizovat vývoj spotřeby el. energie rodinného domu v čase nebo hodnoty energie v různých časových okamžicích pravidelně stahovat pro další zpracování jak samotným uživatelem, tak nějakým dalším autonomním programem. Systém má nastaven alarm, který při překročení nastavené hodnoty spotřeby el. energie ihned odesílá uživateli upozornění formou e-mailu i sms zprávy. Uživatel je tak okamžitě upozorněn na spotřebu daného množství energie či vznik zvýšené spotřeby el. energie. Vysoká rozlišitelnost měření umožňuje na základě zpětné analýzy měřených dat předpovídat velikost v budoucnu spotřebovaného množství el. energie.

Systém "Wattmetr" není přímo určen pro přímou demonstraci, protože je instalován v reálné aplikaci u našeho zákazníka. Po domluvě ZDE jsme ale ochotni připravit obdobný systém pro názornou ukázku v zasedací místnosti naší firmy.

Referenční systém "Wattmetr" - blokové schéma systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"