Měření a řízení přes internet

Potřebujete sledovat spotřebu vody online na internetu? Kdykoliv a odkudkoliv můžete sledovat aktuální stav spotřebované vody. Nebo jednoduše nastavte systém tak, aby Vám poslal e-mail nebo SMS zprávu na váš mobil, pokud dojde k překročení nastavené spotřeby vody. Potřebujete vzdáleně ovládat vodovodní ventil nebo jiný prvek vašeho vodovodního rozvodu? Jednoduše kliněte na tlačítko na webové stránce nebo pošlete e-mail nebo třeba SMS zprávu.

 

Měření spotřeby vody, externí

Technický popis
Modul SC5-IG1 umožňuje externě vyčítat množství protékané vody měřené libovolným vodoměrem se standardním impulsním výstupem. Propojení mezi vodoměrem a modulem SC5-IG1 je právě pomocí tohoto výstupu.

 

Měření spotřeby vody na DIN lištu, externí

Technický popis
Modul SD5-IG1 je DIN alternativou modulu SC5-IG1 pro měření spotřeby vody. Narozdíl od modulu SC5-IG1 je k dispozici vstup pro rozlišení dvou různých tarifů spotřeby vody. 

 

Ovládání vodovodního ventilu, externí

Technický popis
Modul SC5-OD1 lze využít pro ovládání vodovodního ventilu a typově podobných vodovodních prvků.

 

Ovládání vodovodního ventilu na DIN lištu, externí

Technický popis
Modul SD5-OD1 je DIN alternativou modulu SC5-OD1 pro ovládání vodovodních ventilů a dalších instalačních prvků. Narozdíl od modulu SC5-OD1 jsou k dispozici hned 2 výstupy pro ovládání.

 

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"