Měření a řízení přes internet

D2D (Device to Device control) je služba, která umožňuje vytvořit datové propojení mezi dvěma zařízeními, z nichž jedno funguje obvykle jako senzor (měří nějakou veličinu nebo fyzikální děj) a druhé zařízení funguje jako aktuátor, tzn. nastavuje svůj výstup na základě naměřených hodnot prvním zařízením. Vzniká tak zpětnovazební systém, který může jednoduše řídit konkrétní děj reálného světa, přičemž obě zařízení mohou být od sebe vzdáleny doslova přes půl zeměkoule. Hlavní nastavení toto služby se provádí na kartě Device to Device Settings. Položky Formula a Level detection známe z karty Alarm Settings, tyto položky jsou pro obě karty společné. Proč? Zjednodušeně řečeno Vám zařízení může zaslat na váš mobilní telefon informaci o naměřené hodnotě, ale také může být tato informace využita ke změně výstupu zařízení, které funguje jako aktuátor, a právě to se děje. Položka Target device umožňuje zvolit zařízení, které bude právě tím aktuátorem. Aby však mohlo být ovládáno příkazy skrz D2D službu, musí mít toto cílové zařízení povoleno D2D Control na kartě Device Settings. Položky Commnad A a Commnad B jsou příkazy, které jsou do zařízení typu aktuátor zasílány zařízením typu senzor při změně měřeného signálu z úrovně A do B a z B do A. Aby mohly být příkazy na základě zpracování naměřených dat opravdu odesílány, musí být služba D2D aktivní.

Formulář pro změnu parametrů měřeného signálu

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"