Měření a řízení přes internet

Referenční systém "Kotel" - reálné foto systému v pozadí webového rozhraní

 

Měřící systém "Kotel" je ukázkou jednoduchého a praktického využití platformy SensorFor. Slouží pro monitorování zplodin hoření v kotelně tak, aby bylo možné předcházet hoření mimo kotel a rozptýlení kouře do obytných místností objektu při špatné funkci kotle či špatné nebo zanedbané údržbě. Měřící část systému je tvořena jedním modulem pro měření teploty SC1-TM1 a třemi moduly pro měření oxidu uhelnatého SB8-GS5. Všechny tyto moduly jsou s využitím WiFi routeru Edimax BR-6228nS V3 připojeny do místní sítě, která propojuje systém s Internetem respektive se SensorFor Cloud serverem. Systém má nastaven alarm, který při překročení nastavené hodnoty oxidu uhelnatého nebo teploty prostředí ihned odesílá uživateli upozornění formou e-mailu i sms zprávy. Uživatel je tak okamžitě upozorněn na vznik možného nebezpečí kontaminace objektu kouřem případně počátečních podmínek pro vznik požáru. Vysoká rozlišitelnost měření umožňuje na základě zpětné analýzy měřených dat předpovídat vznik možného nebezpečí v konkrétním objektu s dostatečně dlouhým předstihem.

Systém "Kotel" není přímo určen pro přímou demonstraci, protože je instalován v reálné aplikaci u našeho zákazníka. Po domluvě ZDE jsme ale ochotni připravit obdobný systém pro názornou ukázku v zasedací místnosti naší firmy.

Referenční systém "Kotel" - blokové schéma systému

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"