Měření a řízení přes internet

Pokud máme zájem o zasílání asynchronních zpráv od našich zařízení na mobilní telefon nebo e-mail, nastavení provedeme pomoci Alarm Settings. Hlavní částí je vzorec alarmu označený jako "Formula". Skládá se ze jména zařízení, indexů paměti zařízení, příkazu a parametrů pro jednotlivé stavy zařízení. Indexy označíme data zařízení, se kterými chceme pracovat. Příkazem určime jaká matematická oprace se má s těmito daty vykonat. Parametry stavů vyjadřují hraniční hodnoty, při kterých zařízení přechází do daného stavu. Pro informace o sestavení vzorce pro konkrétní zařízení, otevřete jeho datasheet a nalistujte příslušnou kapitolu. Textové řetezce Level A a Level B slouží pro pojmenování sledovaných stavů. Pomocí "Level detection" zvolíme, pro které stavy zařízení chceme aktivovat alarm, nebo-li zaslat sms nebo e-mail. "Alarm to e-mail" povoluje zasílání stavů zařízení na e-mail. "Alarm to SMS" umožňuje aktivovat zasílání stavů zařízení přímo do mobilního telefonu pomocí SMS, na výběr máme ze dvou typů SMS - Free (volné) a Full (plnohodnotné). Free SMS obsahují jen základní informace o stavu zařízení, naproti tomu FULL SMS poskytují ucelené informace o stavu zařízení ale jsou placené. Time zone umožnuje volit mezi časovým pásmem zařízení a časovým pásmem cloud serveru.

Formulář pro nastavení alarmu

Referenční systém "Dům"

Referenční systém "Dílna"

Referenční systém "Prostředí"

Referenční systém "Kotel"

Referenční systém "Bezpečí"

Referenční systém "Brána"

Referenční systém "Zaplavení"

Referenční systém "Teplota"